Homo politicus: etnografiska perspektiv

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KA208

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Med hjälp av modeller kan politisk antropologi förklara gruppdynamik bland militanta veganer, hundmänniskor och i hyresgästföreningar, eller för den delen strömningar som Me Too eller Black Lives Matter. Kursen behandlar politisk antropologi och tar upp identitetsskapande processer, makt, motstånd och politisk organisering. Etnografiska perspektiv tillämpas på såväl lokala som transnationella politiska skeenden. Makt och motstånd utövas till exempel i politiska processer där små grupper bidrar till bredare former av nationalism eller till etniska separatiströrelser. Kursen ger dig verktyg för att kunna förstå stora och små gruppers identitetsskapande samt hur gruppgränser formas, bibehålls och förändras.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin