Dräkthistorisk dokumentation och analys

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KV054

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar sömnads-, tillskärnings- och dräkthistoria i Norden och västvärlden från förhistorisk tid till 1900-talets mitt och ger fördjupade kunskaper om klädedräktens tekniska uppbyggnad och förändring över tid. I kursen ingår praktiska moment för att ge dig övning i att dokumentera och analysera textila föremål och företeelser i ett teknik- och kulturhistoriskt sammanhang. Innehållet har en utgångspunkt i teoretiska och hantverkstekniska kunskaper och ger en grund inom ämnet samt övning i textilvetenskaplig metod och analys.

Kursen riktar sig till dig som studerar på avancerad nivå inom andra discipliner än textilvetenskap och vill ha fördjupade kunskaper om dräkthistoria. Som student får du på avancerad nivå träna på att använda en dräkthistorisk ansats i ett vetenskapligt arbete samt färdigheter i att dokumentera, förmedla och diskutera kunskaper om dräkt både skriftligt och muntligt.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska laborationer. Kursen samläses med kursen Textilvetenskap B. Uppgifter och litteratur har anpassats till avancerad nivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin