Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LA811

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om den latinska prosan och poesin från antikens senare århundraden (cirka 200-cirka 600 e.Kr.) i form av studium av cirka 150 sidor prosa och 600 vers poesi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin