Historisk lingvistik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5LN231

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till språkförändring från ett historiskt perspektiv samt kännedom om viktigare teorier om språkförändringar. Kursen behandlar teorier i historisk-komparativ språkforskning och dess metoder såsom den komparativa metoden och intern rekonstruktion samt metodernas tillämplighet och räckvidd. Utöver det behandlas ljudförändringar och ljudlagsbegreppet, form- och betydelseförändringar och etymologi.

Kursen kan inte läsas tillsammans med Jämförande indoeuropeisk språkforskning A eller Orienteringskurs om jämförande språkforskning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin