Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3)

20 veckor

Kurs, Förutbildning, 5PU014

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Vill du förbättra dina språkkunskaper i svenska? Vill du bli behörig till svensk högre utbildning? Då är det här kursen för dig. I kurserna Behörighetsgivande utbildning i svenska steg 1, 2 och 3 får du utveckla din språkfärdighet i en inspirerande lärmiljö med engagerade lärare och mycket lärarledd undervisning. Du får utbyta erfarenheter och kunskap med de andra studenterna och kursen ger dig stöd i att navigera och delta i svensk högre utbildning. Beroende på dina förkunskaper i svenska kan du gå alla kurserna, eller bara en eller två.

I kursen får du utveckla din förmåga att läsa, prata, skriva och förstå svenska i ett akademiskt sammanhang. Du får träna din muntliga färdighet genom diskussioner, presentationer och seminarier. Du övar på uttal både i grupp och genom individuell återkoppling från läraren. Du får skriva i genrer kopplade till olika delar av högre utbildning och du får feedback på dina texter från både studenter och lärare. Du kommer få stöd i att förstå, analysera och använda svensk grammatik. Du får möjlighet att systematiskt utöka ditt ordförråd och din läsförståelse genom att läsa en stor variation av texter.

Varje steg är en termins heltidsstudier som kräver att du är engagerad och aktivt deltar i undervisningen på campus. Undervisningen sker i olika former som lektioner och seminarier och du kommer också delta genom grupparbeten, presentationer och genom att göra hemuppgifter.

Efter att du har avslutat steg 3 blir du behörig att studera vid universitet och högskola i Sverige. Du får en behörighet motsvarande TISUS-testet och Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 från gymnasieskolan eller Komvux.

Kursen är öppen för sen anmälan 15 juli till 1 augusti och ett extra Inträdesprovet till höstterminen 2024 som krävs för att styrka dina kunskaper i svenska äger rum 11 augusti, kl. 14.00-17.00. Ytterligare information om inträdesprov meddelas i kallelsen till dig som sökt.

Observera att du inte kan söka uppehållstillstånd baserat på antagning till denna kurs. Om du har frågor om uppehållstillstånd kan du mejla avdelningen för internationalisering: studypermits@uu.se."

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin