Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3)

20 veckor

Litteraturlista, Förutbildning, 5PU014

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur

Muntlig färdighet och hörförståelse

Skriftlig framställning

Läsförståelse

Språk och lärande i akademisk miljö

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin