Ordens makt - maktens ord. Språk och retorik i Ryssland

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5RY026

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande insikter i instrumentell språkanvändning i den ryska kontexten. Den belyser områden som språk och ideologi, sovjetspråkets karaktäristiska drag och utveckling, språkpolitik och språknormering, den postsovjetiska massmediala offentligheten och konsumtionssamhällets retoriska landskap.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin