Män, maskuliniteter och spel

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SD309

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Hur gestaltas män i spel? Vilka roller får män i spel? Under kursen får du utforska män och manlighet i spel utifrån fem teman: vänskap, faderskap, militariserade maskuliniteter, hbtqi+ och queera maskuliniteter, samt män och manlighet på ett generellt plan. Under kursens gång arbetar du med praktiska gestaltningsövningar utifrån dessa teman och utforskar olika teoretiska perspektiv på män och manlighet.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som internetbaserad distanskurs utan fysiska träffar. För att följa kursen behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin