Arameiska/syriska A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5SY101

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till den klassiska syriskans grammatik och textläsning och ger en orientering om kulturerna i Främre Orienten.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som IT-baserad kurs genom universitetets lärplattform Studium, med träffar via Zoom. I övrigt sker kontakt med lärare och kurskollegor via kursportalen eller e-post. Två av delkurserna tenteras i Uppsala, den tredje examineras med hemtenta. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin