Kazakiska

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5TU132

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en inledning till kazakiskans skriftsystem, grammatik samt grundläggande färdigheter i praktisk språkanvändning. Kursen ger en översikt över kazakiskans särdrag inom den turkiska språkfamiljen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin