Aktuella forskningsområden inom turkisk lingvistik

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5TU600

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen tar upp olika teman från aktuella forskningsområden i turkisk lingvistik, till exempel morfosyntax i turkiska språk, dokumentation och beskrivning av turkiska språk eller historisk-jämförande turkologi.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin