Sannolikhet och statistik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MS005

Kod
1MS005
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 mars 2007
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Envariabelanalys eller Derivator och integraler

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten

 • kunna genomföra enkla beräkningar av sannolikheter och betingade sannolikheter och därvid kunna använda metoder för oberoende händelser;

 • ha grundläggande kunskaper om stokastiska variabler och de vanligaste sannolikhetsfördelningarna;

 • kunna beräkna väntevärde och varians för olika fördelningar;

 • förstå innebörden av stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen;

 • kunna genomföra approximativa beräkningar av sannolikheter utgående från centrala gränsvärdessatsen, speciellt med metodik för normalfördelningen;

 • ha kunskap om probabilistiska metoder för något tillämpningsområde;

 • förstå grunderna för statistiska undersökningar och ha kunskap om några metoder för beskrivande statistik;

 • kunna konstruera punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem;

 • kunna konstruera skattningar i samband med enkel linjär regression.

  Innehåll

  Sannolikhetsbegreppet. Oberoende och betingad sannolikhet. Stokastiska variabler. Vanliga sannolikhetsfördelningar. Väntevärde och varians. Stora talens lag. Centrala gränsvärdessatsen. Tillämpade sannolikhetsproblem. Statistiska undersökningar. Beskrivande statistik. Punkt- och intervallskattningar. Regressionsanalys.

  Undervisning

  Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

  Examination

  Skriftligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

 • FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin