Statistik för ingenjörer

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MS008

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS008
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2008
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Funktionslära för ingenjörer, Algebra och vektorgeometri

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten

 • känna till ett flertal metoder och tekniker för visualisering av datamaterial;

 • kunna genomföra enkla beräkningar av sannolikheter;

 • ha grundläggande kunskaper om stokastiska variabler och några vanliga sannolikhetsfördelningar;

 • förstå innebörden av centrala gränsvärdessatsen;

 • ha utvecklat en intuitiv förståelse för slump och slumpmässigt beteende;

 • förstå användning av punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem;

 • känna till regressionsmetodik för anpassning av mätdata;

 • ha kännedom om några typiska ingenjörstillämpningar av sannolikhet och statistik, exempelvis tillförlitlighet och kvalitetsteknik.

  Innehåll

  Beskrivande statistik: läges- och spridningsmått, frekvenstabeller och stolpdiagram, histogram, andra diagram och visuella verktyg. Inledande kombinatorik och sannolikhetsteori. Sannolikhetsfördelningar: binomial, Poisson, normal, exponential. Centrala gränsvärdessatsen. Punktskattning, intervallskattning. Regressionsmetoden. Ingenjörstillämpningar, valda exempel.

  Undervisning

  Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

  Examination

  Skriftligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

  Övriga föreskrifter

  Kursen kan med fördel samläsas med Studieteknik för ingenjörer.

 • FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin