Upptäckter i vårt planetsystem

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1AS035

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1AS035
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

* redogöra för grunddragen i solsystemets uppkomst och utveckling, samt skillnaderna mellan de olika typerna av kroppar

* redogöra för hur solsystemets objekt undersöks från rymden och från jorden, och orsakerna till planeternas rörelsemönster och utseende sett från jorden

* redogöra för jordens särställning bland planeterna, och solsystemets likheter och olikheter med kända exoplanetsystem

Innehåll

Människans historiska relation till planetsystemet. Planetsystemets uppkomst (kosmogoni) och utveckling. Systemets dynamik, planeternas inre och atmosfärer, ringar, satelliter, asteroider, kometer och meteoriter. Kollisionsprocesser och kraterbildningar. Rymdutforskning och rymdsondernas betydelse. Sökande efter andra planetsystem.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Skriftlig tentamen anordnas vid kursens slut.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin