Politisk ekologi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KA404

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KA404
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 23 januari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Högskolestudier 120 p/180 hp, varav minst 60 p/90 hp i huvudämne (inkl. 10 p/15 hp uppsats), eller antagen till masterprogrammet i humaniora eller till masterprogrammet vid sociologiska institutionen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin