Fördjupningskurs i matematisk statistik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MS011

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS011
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 högskolepoäng samt Matematisk statistik eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten

 • ha fördjupade kunskaper inom ett avgränsat område av sannolikhetsteori, statistik eller något tillämpningsområde av matematisk statistik;

 • ha fått en introduktion till ett aktuellt forskningsområde i matematisk statistik;

 • självständigt kunna orientera sig avseende litteratur och problemställningar inom området;

 • kunna förbereda och genomföra en muntlig presentation i seminareformat över ett modernt delområde av den matematiska statistiken.

  Innehåll

  Kursens innehåll varierar från ett tillfälle till ett annat. Exempel på kurstema:

 • Nätverks- och köteori

 • Asymptotisk statistik

 • Riskanalys

 • Överlevnadsanalys med medicinska tillämpningar

 • Brownsk rörelse

  Undervisning

  Föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Inlämningsuppgifter, muntlig presentation i seminarieform.

 • FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin