Musikteori 1

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5MU026

Kod
5MU026
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Musikvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
martr101, 17 oktober 2008
Ansvarig institution
Institutionen för musikvetenskap

Behörighetskrav

Förutom Sv B/Sv2 B, Sh A är det nödvändigt med grundläggande kunskaper i notläsning.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten behärska traditionell harmonilära och funktionsanalys, kunna göra elementära musikanalyser samt transkribera enklare musikaliska förlopp.

Innehåll

Moment 1: Gehör 3 högskolepoäng. Enkel transkription.

Moment 2. Satslära och funktionsanalys 6 högskolepoäng. Satslära: Elementär harmonilära (fyrstämmig sats med given melodi och med ackordbeteckningar/funktionsanalysbeteckningar). Funktionsanalys: Grunderna i harmonisk analys.

Moment 3. Verkstudier 6 högskolepoäng: Musikanalytiska studier.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, grupplektioner, hemuppgifter samt övningar vid dator och instrument alt. webbaserad undervisning.

Examination

Skriftliga prov, hemskrivningar och hemuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin