Bioinformatik - startkurs

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB700

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB700
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bioinformatik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2009
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Antagen till masterprogrammet i Bioinformatik.

Mål

Kursen syftar till att göra studenten väl förberedd för vidare studier på masterprogrammet Bioinformatik.

Efter kursen skall studenten kunna

  • ge exempel på bioinformatiska tillämpningar inom områden så som evolutionsbiologi, strukturbiologi, medicin och farmakologi
  • skissera valda biologiska sammanhang och frågeställningar av intresse från ett bioinformatiskt perspekiv
  • förklara och motivera biologiska och bioinformatiska arbetsformer och metodik inom masterprogrammet och ett framtida yrkesliv
  • diskutera viktiga frågor inom dagens biologi och bioinformatik, möjligheter, begränsningar och etiska problemställningar
  • kritiskt analysera, värdera och sammanställa erhållna resultat

Innehåll

Obligatorisk delkurs

Aktuella trender inom bioinformatik 2 hp

Bioinformatikens forskningsfronter: Ledande forskare ger föreläsningar där aktuella forskning och utveckling presenteras. Studenterna förbereder sig genom att läsa en artikel inom ämnet, föreläsningen avslutas med diskussion där studenterna förväntas delta aktivt.

Forskningsetik och bioteknisk etik, exempel på problemställningar och aktuella kontroverser

Genusperspektiv i forskning och utveckling, introduktionsföreläsning och diskussion

Bioinformatikerns yrkesroll: inbjudna föreläsare från olika arbetsplatser ger exempel på karriär och valmöjligheter

Exempel på valbara delkurser

Från gener till celler 13 hp

Bioinformatiska analyser 13 hp

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier krävs för godkänt betyg i den obligatoriska delkursen. För valbara delkurser fordras godkända resultat på skriftliga prov, inlämningsuppgifter, godkända laborationsrapporter och redovisningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin