Statistik för ingenjörer

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MS008

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS008
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 april 2010
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Analys 2 alternativt Funktionslära för ingenjörer, Algebra och vektorgeometri

Mål

För godkänt betyg på kursen ska studenten kunna

 • ange ett flertal metoder och tekniker för visualisering av datamaterial;
 • genomföra enkla beräkningar av sannolikheter;
 • redogöra för begreppet stokastisk variabel och kunna använda några vanliga sannolikhetsfördelningar;
 • tolka centrala gränsvärdessatsen;
 • använda punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem;
 • tillämpa enkel regressionsmetodik för anpassning av mätdata;
 • redogöra för några typiska ingenjörstillämpningar av sannolikhet och statistik, exempelvis tillförlitlighet och kvalitetsteknik.
 • Innehåll

  Beskrivande statistik: läges- och spridningsmått, frekvenstabeller och stolpdiagram, histogram, andra diagram och visuella verktyg. Inledande kombinatorik och sannolikhetsteori. Sannolikhetsfördelningar: binomial, Poisson, normal, exponential. Centrala gränsvärdessatsen. Punktskattning, intervallskattning. Regressionsmetoden. Ingenjörstillämpningar, valda exempel.

  Undervisning

  Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

  Examination

  Skriftligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

  Övriga föreskrifter

  Kursen kan med fördel samläsas med Studieteknik för ingenjörer.

  FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin