Informationshanteringssystem (LIMS)

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL470

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL470
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bioinformatik A1N, Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inkl. Databasteknik I, 10 hp i programmering, Diskret beräkningsbiologi eller Algoritmer och datastrukturer I samt Genomik - experimentella metoder.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna:

  • i grupp projektera, konstruera och implementera en webbaserad LIMS-tillämpning med tillämpning mot exempelvis någon bioteknisk applikation med labbdatabehandling, genom att skapa en projektplan och utifrån detta realisera webbapplikationen.
  • hantera tekniska och applikationsspecifika aspekter i skapandet av LIMS. Väga kraven och behoven vid design av webbapplikationen för att kunna välja vilka specifika tekniska lösningar som är bäst anpassade inom ramen för de tekniska begränsningar som gäller.
  • Använda verktyg för webbaserade LIMS, såsom databaser, webbservrar, utvecklingsverktyg för webbapplikationer.

Innehåll

Praktiskt projektarbete vid skapandet av en LIMS-applikation. Teori och terminologi för LIMS och webbaserade system. LIMS-specifika konstruktionskrav vad gäller bland annat auditering, arkivering och krav på kvalitetssäkring (t.ex. ISO 17025). Praktisk användning av databassystem, webbservrar och interaktiva webbgränssnitt.

Undervisning

Projektarbete kompletterat med föreläsningar och lektioner samt några gästföreläsningar från industrin.

Examination

Projektarbete, som kan inledas med laborativa uppgifter. I enstaka fall kan examinationen kompletteras med muntligt eller skriftligt prov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin