Nanovetenskap

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA567

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA567
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Kemi A1N, Materialvetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 juni 2010
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Kvantfysik och Fasta tillståndets fysik I eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • förklara generella resonemang och fenomen på nanoskalan och kombinera dessa i sitt framtida vetenskapsområde och/eller gränsöverskidande samarbete.
  • sammanfatta olika egenskapers förändringar då material övergår till att bli lågdimensionella.
  • föreslå och kreativt värdera nya materialkombinationer utifrån kända egenskaper.
  • jämföra och provat på något/några av verktygen som används vid tillverkning/syntes och undersökning/analys av nanostrukturerade material.

Innehåll

Nanovetenskap ligger mellan grundforskning och tekniska vetenskaper, kvantmekanik och livsvetenskap. Nanovetenskap inkluderar utveckling, syntes och design av nya sorters material och komponenter, där några är kända vad gäller egenskaper och användbarhet, medan andra material fortfarande är okända på den lågdimensionella nanoskalan. Kursen skall förbereda för praktiskt användande av, samt ge teoretiska kunskaper om, nanovetenskap och nanoteknik. Kursen inkluderar de grundläggande aspekterna bakom nanovetenskap såsom kvantmekaniska inneslutningar i lågdimensionella system, grundläggande materialförståelse, nanooptik/fotonik, fastransformationer, ytplasmonresonans, speciella nanomaterial och komplexa molekyler såsom fullerener kolnanotuber, nanokompositer och nanolaminat, kvantprickar och nanoskal, porösa material för vätelagring och elektroder. Användbara verktyg för tillverkning och karakterisering av nanostrukturer och tillämpade ämnen såsom spinntronik, nanobiovetenskap, fotoelektrokemi liksom vetenskapsetik i nanovetenskap behandlas även i kursen.

Laborationer: Mätningar med NanoScope (AFM/STM)

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar och laborationer.

Examination

Muntlig presentationer av projektstudier samt skriftliga rapporter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin