Sveriges ekonomiska och sociala utveckling under 1800- och 1900-talen

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2EH371

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2EH371
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Ekonomisk historia G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Ekonomisk-historiska institutionens styrelse, 29 november 2011
Ansvarig institution
Ekonomisk-historiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

  • redogöra övergripande för den svensk ekonomisk omvandling under perioden c. 1750-nutid.
  • redogör för innehåll och betydelse av begrepp som "den agrara revolutionen", "industrialisering" och "välfärdssamhälle" i en svensk kontext.
  • resonera kring betydelsen av ekonomiska, sociala och politiska faktorer för ekonomisk omvandling.

Innehåll

Kursen handlar om betydande förändringar inom svensk ekonomi och svenskt samhälle från c. 1750 till nutid och hur Sverige omvandlades från ett agrart samhälle till ett industriellt välfärdssamhälle. Under kursen diskuteras övergripande förklaringar till denna omvandling. Kursen omfattar också fördjupningar kring omvandlingen av finanssektor och storföretagande samt utvecklingen av en välfärdsstat och en "svensk modell".

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen är på engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin