Rit- och CAD-teknik II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE421

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE421
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Byggteknik I samt Rit- och CAD-teknik I.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • genomföra presentationerer och 3D-modellering med hjälp av valt CAD-program,
  • göra enklare överföringar av ritmaterial mellan olika CAD-program,
  • använda CAD-program, exempelvis Revit och AutoCAD Architecture, för att framställa rithandlingar,
  • upprätta enklare handlingar enligt AMA-beskrivning.

Innehåll

Rit-, presentations- och visualiseringsteknik med hjälp av CAD-program. Byggstandarder och ritteknik i projekt. 3D-modellering och byggobjekt. Skuggkonstruktion efter ett valt geografisk läge. Animering. Externa referenser och dess användning inom byggprojektering. Introduktion till AMA-beskrivning.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och projektarbete. Uppgifter görs i grupp och redovisas muntligt och skriftligt.

Examination

Redovisning av övningsuppgifter (1 hp), skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (3 hp) och tentamen vid dator (1 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare Rit- och CAD-teknik II , 1BI118 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin