Datorarkitektur I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT038

Kod
1DT038
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 maj 2013
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Programmeringsteknik II eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • ingående beskriva funktionen hos och uppbyggnaden av en dators delar såsom dess styrenhet, primärminne, in- och utmatningssystem
  • skriva enkla program i assemblerspråk.

Innehåll

von Neumannmodellen för datorsystem. RISC och CISC arkitekturer. Assemblerprogrammering. Maskinoperationer och instruktioner. Minnesorganisation, bussar, in- och utdata. CPU:ns uppbyggnad, kontrollenheten.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Det teoretiska momentet omfattar 3 hp och examineras med tentamen och uppgifter.

Det praktiska momentet omfattar 2 hp och examineras med uppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin