Sökandet efter intelligent liv i rymden

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA217

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA217
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 oktober 2014
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • redogöra för skillnaderna mellan uforelaterad pseudovetenskap och det naturvetenskapliga sökandet efter intelligent liv i universum
  • göra beräkningra med Drakes ekvation
  • redogöra för Fermis paradox och dess tänkbara lösningar
  • redogöra för Kardashev-skalan samt potentiella kännetecken på civilisationer i olika utvecklingsstadier längs denna
  • redogöra för såväl befintliga som potentiella strategier för att söka efter och kommunicera med utomjordiska civilisationer
  • beskriva olika tänkbara metoder för interstellära resor och galaktisk kolonisering

Innehåll

Pseudovetenskaplig ufoforskning kontra det naturvetenskapliga sökande efter intelligent liv i universum, historiken kring the Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), Drakes ekvation, Fermis paradox samt dess tänkbara lösningar, Kardashev-skalan, strategier för att identifiera utomjordiska civilisationer, strategier för att utforma och sända budskap till utomjordiska civilisationer, förutsättningar för interstellära resor och galaktisk kolonisering.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut. Under kursen ges inlämningsuppgifter som ger möjlighet till bonuspoäng vid sluttentamen och ordinarie omtentamina.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin