Lingvistik A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN211

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 januari 2015
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Utbildningen syftar till att ge en introduktion till ämnet lingvistik och några av lingvistikens centrala områden.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna det som anges under respektive delkursers kursplaner:

Delkurs 1: Lingvistik I (5LN225), 7,5 hp.

Delkurs 2: Fonetik 1 (5LN226), 7,5 hp.

Delkurs 3: Världens språk (5LN133), 7,5 hp

Delkurs 4: Språket, individen och samhället (5LN228), 7,5 hp.

Innehåll

Delkurs 1: Lingvistik I (5LN225), 7,5 hp.

Delkurs 2: Fonetik 1 (5LN226), 7,5 hp.

Delkurs 3: Världens språk (5LN133), 7,5 hp

Delkurs 4: Språket, individen och samhället (5LN228), 7,5 hp.

Undervisning

Se respektive delkurser.

Examination

Se respektive delkurser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin