Lingvistik A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1: Lingvistik I

  • Dahl, Östen, Grammatik., 2. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2003Obligatorisk
  • McGregor, William, Linguistics: an introduction, London & New York, Continuum, 2009Obligatorisk
  • Fromkin, Victoria A.; Rodman, Robert; Hyams, Nina, An introduction to language, 8. ed., Boston, Thomson Wadsworth, cop. 2007Obligatorisk (s. 378–398 (ingår i kompendium som säljs vid första undervisningstillfället).)
  • Dahl, Östen, Språkets enhet och mångfald, 2., [uppdaterade] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2007 (Referenslitteratur)

Delkurs 2: Världens språk

Delkurs 3: Fonetik I

Referenslitteratur

Ytterligare övningsmaterial görs tillgängligt på studentportalen.

Delkurs 4: Språket, individen och samhället

Ytterligare material kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin