Lingvistik A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN211

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Utbildningen syftar till att ge en introduktion till ämnet lingvistik och några av lingvistikens centrala områden.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna det som anges under respektive delkursers kursplaner:

Delkurs 1: Lingvistik I (5LN225), 7,5 hp.

Delkurs 2: Fonetik 1 (5LN226), 7,5 hp.

Delkurs 3: Världens språk (5LN133), 7,5 hp

Delkurs 4: Språket, individen och samhället (5LN228), 7,5 hp.

Innehåll

Delkurs 1: Lingvistik I (5LN225), 7,5 hp.

Delkurs 2: Fonetik 1 (5LN226), 7,5 hp.

Delkurs 3: Världens språk (5LN133), 7,5 hp

Delkurs 4: Språket, individen och samhället (5LN228), 7,5 hp.

Undervisning

Se respektive delkurser.

Examination

Se respektive delkurser. För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 högskolepoäng i delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin