Lingvistik A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1: Lingvistik I

Delkurs 2: Världens språk

Delkurs 3: Fonetik I

Referenslitteratur

Ytterligare övningsmaterial görs tillgängligt på studentportalen.

Delkurs 4: Språket, individen och samhället

Ytterligare material kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin