Algoritmer och datastrukturer III

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL481

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL481
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp, varav matematik 30 hp och datavetenskap 45 hp. Genomgången Algoritmer och datastrukturer II.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • använda avancerade standardmetoder inom algoritmteori, såsom perfect hashing och heltalsprogrammering;
  • analysera NP-fullständighet;
  • använda sig av analysmetoder inom områden som amorterad analys, randomiserade algoritmer.

Innehåll

Avancerade och moderna algoritmiska tekniker och analysmetoder. Avancerade standardmetoder inom algoritmteori, såsom perfect hashing och heltalsprogrammering, NP-fullständighet, analysmetoder inom områden som amorterad analys, randomiserade algoritmer. Anknytning till modern forskning inom området.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, lektioner.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter, 2 hp, samt skriftlig tentamen, 3 hp.

Övergångsbestämmelser

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med kurserna Algoritmer och datastrukturer (DV)3/III (1DL104, 1DL113, 1DL030) och Avancerad algoritmik (1DL480).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin