Högprestandaprogrammering

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD062

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD062
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Beräkningsvetenskap II, en fortsättningskurs i programmering samt 30 hp matematik. Beräkningsvetenskap II får bytas ut mot Numeriska metoder och simulering 5 hp, Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp eller Beräkningsvetenskap och analys, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • översätta beräkningsalgoritmer till effektiv C-kod för moderna datorarkitekturer;
  • använda verktyg för prestandaoptimering och felsökning;
  • föreslå och implementera effektiva prestandaoptimeringar;
  • identifiera de faktorer som begränsar parallellismen i ett program eller algoritm;
  • skriftligt redovisa prestandaanalys på ett klart och tydligt sätt.

Innehåll

Programmering i C/C++ i Linux/Unix. Parallellprogrammering med OpenMP och Pthreads. Task-baserad programmering. Hjälpmedel och metoder för problemlösning, programutveckling, felsökning och prestandaanalys. Olika typer av datorarkitekturer och minnessystem. Effektiv implementering av numeriska metoder på moderna datorarkitekturer. Tillämpningar hämtade från olika vetenskapsområden.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter och projektuppgifter.

Examination

Inlämnings- och projektuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej räknas i examen tillsammans med någon av kurserna 1DL560 Programmering av effektiva parallella program och 1TD351 Högprestandaberäkningar och programmering, 1TD480 Programmering av parallelldatorer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin