Franska för naturvetare och teknologer A211

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR027

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FR027
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 februari 2016
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1994-04-14 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-06-12.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Franska 3, Engelska 6 eller Franska steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs i franska A11 och A12. 15 hp inom teknik/naturvetenskap.

Mål

Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt korrekt på franska, kunna uppfatta och förstå vardaglig talad franska, kunna läsa och förstå texter med tekniskt-naturvetenskapligt innehåll på franska samt behärska grunderna i fransk grammatik.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna läsa, förstå och analysera franska texter med

tekniskt/naturvetenskapligt innehåll

- i tal och skrift kunna uttrycka sig om och diskutera tekniska och

naturvetenskapliga ämnen

- behärska den franska grammatiken huvuddrag

- ha vissa insikter i tekniska och naturvetenskapliga yrken och

forskningsorganisationer i Frankrike

Innehåll

a) Den franska grammatikens huvuddrag. Språklig analys med utgångspunkt från svenska och franska i samband med översättningsövningar. Den skriftliga språkfärdigheten övas.

b) Studium av 100-150 sidor text, i huvudsak bestående av sakprosa. Vid läsningen av texterna uppmärksammas förutom innehållet grammatik, vokabulär och fraseologi. Den muntliga språkfärdigheten och uttalet övas.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter och kontinuerlig bedömning. En tvågradig betygsskala tillämpas: Godkänd och Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen ges normalt på kvartsfart med start på höstterminen.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Franska A, Introduktionskurs i franska A 11 eller A 12, Fackspråklig kurs i franska A 111 eller EG-/EU-franska A 211.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin