Finlandskunskap

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FA024

Kod
5FA024
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 februari 2016
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursen ingår även som delkurs i baskurs Finska A.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens syfte är att ge översiktliga kunskaper i Finlands kultur och samhällsliv samt om de uraliska folkens förhållanden.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för huvuddragen i Finlands historia

• ha kännedom om finska samhälls- och språkförhållanden

• ha kunskap om finsk kultur

• ha kännedom om huvuddragen i finsk litteratur

• ha översiktlig kännedom om de uraliska folken och språken

Innehåll

Kursen innehåller huvuddragen av Finlands historia, geografi, samhällsförhållanden och kultur- och litteraturhistoria. De uraliska folkens och språkens benämningar, utbredning och aktuella förhållanden. I anslutning till den litteraturhistoriska översikten läses 1000 s. finsk skönlitteratur i översättning eller original.

Undervisning

Se under rubriken Innehåll.

Examination

Examination sker genom muntligt eller skriftligt prov. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Finska A.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin