Utvinningsanalys av malmfyndigheter

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP019

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP019
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

90 hp i teknik eller naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 15 hp matematik eller fysik samt 10 hp kemi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera mineralfyndigheter och utvärdera dess utvinningspotential
  • bedöma ett områdes miljömässiga grundförutsättningar, brytningens miljöpåverkan samt kunna skapa en plan för att övervaka och återställa gruvområden
  • utvärdera malmfyndigheter utifrån ekonomiska-, politiska-, samhälleliga-, och hållbarhetsperspektiv

Innehåll

Kursen fokuserar på utvinning av malmfyndigheter ur geovetenskapliga, miljömässiga och samhälleliga perspektiv. Kursen behandlar alla steg från rekognoscering och utvinningsmöjlighet till prospektering, utvinningsanalys och genomförbarhet. Diskussion kring miljöpåverkan, politiska och ekonomiska perspektiv, lagstiftning, tillståndshantering samt återställande av gruvområden. Kursen ges tillsammans med representanter från gruvindustrin samt kommun och miljömyndigheter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, casebaserad undervisning samt praktiska övningar.

Examination

Muntlig presentation och skriftlig rapport av case-projekt (5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin