Fördjupningskurs i matematisk statistik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MS011

Kod
1MS011
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp samt Matematisk statistik eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • ha fördjupade kunskaper inom ett avgränsat område av sannolikhetsteori, statistik eller något tillämpningsområde av matematisk statistik;
  • ha fått en introduktion till ett aktuellt forskningsområde i matematisk statistik;
  • självständigt kunna orientera sig avseende litteratur och problemställningar inom området;
  • kunna förbereda och genomföra en muntlig presentation i seminareformat över ett modernt delområde av den matematiska statistiken.

Innehåll

Kursens innehåll varierar från ett tillfälle till ett annat. Exempel på kurstema:

  • Nätverks- och köteori
  • Asymptotisk statistik
  • Riskanalys
  • Överlevnadsanalys med medicinska tillämpningar
  • Brownsk rörelse

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter, muntlig presentation i seminarieform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin