Informationshanteringssystem (LIMS)

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL470

Kod
1DL470
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bioinformatik A1N, Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Databasteknik I, 10 hp i programmering, Diskret beräkningsbiologi eller Algoritmer och datastrukturer I samt Genomik - experimentella metoder. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • i grupp projektera, konstruera och implementera en webbaserad LIMS-tillämpning med tillämpning mot exempelvis någon bioteknisk applikation med labbdatabehandling, genom att skapa en projektplan och utifrån detta realisera webbapplikationen.
  • hantera tekniska och applikationsspecifika aspekter i skapandet av LIMS. Väga kraven och behoven vid design av webbapplikationen för att kunna välja vilka specifika tekniska lösningar som är bäst anpassade inom ramen för de tekniska begränsningar som gäller.
  • Använda verktyg för webbaserade LIMS, såsom databaser, webbservrar, utvecklingsverktyg för webbapplikationer.

Innehåll

Praktiskt projektarbete vid skapandet av en LIMS-applikation. Teori och terminologi för LIMS och webbaserade system. LIMS-specifika konstruktionskrav vad gäller bland annat auditering, arkivering och krav på kvalitetssäkring (t.ex. ISO 17025). Praktisk användning av databassystem, webbservrar och interaktiva webbgränssnitt.

Undervisning

Projektarbete kompletterat med föreläsningar och lektioner samt några gästföreläsningar från industrin.

Examination

Projektarbete, som kan inledas med laborativa uppgifter. I enstaka fall kan examinationen kompletteras med muntligt eller skriftligt prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin