Projektarbete i miljö- och vattenteknik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV019

Kod
1TV019
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Mål

Efter godkänt projektarbete ska den studerande kunna:

  • självständigt planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete.

Innehåll

Genomförande av ett självständigt arbete i vilket kunskaper från tidigare kurser i civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattenteknik ska tillämpas och fördjupas.

Undervisning

Individuell handledning.

Examination

Projektarbetet ska redovisas muntligt och skriftligt enligt anvisningar utformade av programsamordnaren.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Arbetsuppgift väljs i samråd med handledare och examinator. Arbetet utförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt vid en universitetsinstitution, ett företag eller en myndighet.

Enbart en av de två kurserna Projektarbete i miljö- och vattenteknik 10 resp. 15 hp får ingå i examen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin