Makroekonomisk teori

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2NE814

Kod
2NE814
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi A1N
Betygsskala
Underkänd (F), tillräcklig (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B), utmärkt (A)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 maj 2019
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med minst 60 hp I nationalekonomi. Därutöver krävs 15 hp i statistik (eller närliggande ämne).

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten på ett självständigt sätt utföra avancerade analyser av viktiga verkliga makroekonomiska frågor.

Innehåll

Kursen täcker fyra huvudområden: (i) ekonomisk tillväxt, (ii) finanspolitik, (iii) penningpolitik, (iv) den öppna ekonomin. Frågorna som behandlas inkluderar: Varför är vissa länder rikare än andra? Vilken roll har finans- och penningpolitiken och hur kan politik påverka de ekonomiska svängningarna? Hur påverkar handeln och de internationella finansmarknaderna makroekonomin och vilken roll har politik och valutakurser i den öppna ekonomin?

Undervisning

Kursen består av en serie föreläsningar.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin