Tillämpad linjär algebra för dataanalys

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD060

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD060
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Dataanalys A1F, Datavetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp. Programmeringsteknik II eller Programmering, bryggningskurs. Linjär algebra II. Beräkningsvetenskap II eller Beräkningsvetenskap, bryggningskurs eller Statistisk maskininlärning. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera och beskriva hur linjär algebra används för lösning av problem inom data science;
  • förklara hur de vanligaste matrisfaktoriseringarna beräknas numeriskt;
  • implementera och koda numeriska algoritmer som ingår i kursen 
  • analysera olika algoritmers beräknings- och minneskomplexitet och diskutera effektiv implementation;
  • argumentera för och tillämpa och verktyg inom linjär algebra, t ex principalkomponentanalys, för olika problem inom dataanalys.

Innehåll

De fyra fundamentala underrummen associerade med en matris. Matrisfaktorisering som princip och idé. Minsta kvadratlösningar till linjära system och tillämningar inom regressionmodeller. QR-faktorisering, Householder och Givens rotationer. Minsta kvadrat med villkor.

Metoder för egenvärden och egenvektorer (potenssmetoden och QR-metoden). Singulärvärdesuppdelning (SVD) med tillämpningar. Principalkomponentanalys och hur det kan användas för dimensionsreduktion. Matris-fria metoder. Lagring av glesa matriser (sparse format). Tensorer och några av dess tillämpningar inom maskininlärning.

Undervisning

Föreläsningar, problemlösningspass, inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (4,5hp) och inlämningsuppgifter (3hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin