Signaler och system

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE661

Kod
1TE661
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Elektronik I/Elektroteknikens grunder II: Kretsteori. Genomgången kurs i Transformmetoder. Beräkningsvetenskap I/Beräkningsvetenskap DV/Introduktion till beräkningsvetenskap ska vara genomgången eller läsas parallellt.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande teori för tidsdiskreta och tidskontinuerliga signaler och system, samt hur dessa samverkar i tids- och frekvensdomän,
  • analysera och syntetisera enkla analoga system,
  • redogöra för grundläggande principer för sampling av tidskontinuerliga signaler, samplingsteoremet, samt rekonstruktion,
  • analysera och syntetisera enkla digitala filter.

Innehåll

Fourier-, Laplace- och z-transformering av diskreta och kontinuerliga signaler och system. Samplingsteoremet. Begreppen poler och nollställen. Stabilitet och kausalitet. Bodediagram. Analys och syntes av analoga och digitala filter. Exempel på tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) samt inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin