Systemtänkande och modellering

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TS331

Kod
1TS331
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

80 hp inom Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för betydelsen av systemtänkande samt identifiera och förklara tillämpning av systemtänkande inom industrin,
  • förklara och självständigt analysera komplexa företeelser med hjälp av systemtänkande,
  • konstruera, simulera och analysera grundläggande systemdynamiska modeller,
  • reproducera forskningsförsök från relevanta artiklar med hjälp av mjukvaruverktyg.

Innehåll

Systemtänkande och systemdynamisk simulering. Analys och modellering av komplexa dynamiska system inom olika industriella domäner och organisationsnivåer.

Undervisning

Föreläsningar, datorlaborationer och handledning av projektarbete.

Examination

Skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter (3 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin