Japans konst, arkitektur och visuella kultur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KV821

Kod
5KV821
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Konstvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 november 2021
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs ska studenterna ha grundläggande kunskaper om Japans konst, arkitektur och visuella kultur och kunna beskriva, analysera och tolka japanska bilder och byggnader.

Innehåll

Kursen ger en översikt av den japanska konstens och arkitekturens historia från tidiga shintohelgedomar och buddistiska tempel till dagens visuella konstformer och populärkulturella fenomen som manga och anime.

Undervisning

Undervisningen sker i form av nätbaserade seminarier.

Examination

Examination sker i form av skriftlig uppgift samt genom deltagande i övningar och seminarier. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin