Parallell och distribuerad programmering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD070

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD070
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1F, Tillämpad beräkningsvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 januari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Introduktion till beräkningsvetenskap eller Beräkningsvetenskap I. Högprestandaprogrammering eller Lågnivå-parallellprogrammering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • utveckla program med distribuerad parallellism, inklusive parallell felsökning;
  • konstruera parallella algoritmer, det vill säga identifiera parallellism i en given algoritm samt implementera denna parallellism;
  • analysera egenskaper, exempelvis effektivitet, uppsnabbning, hos parallella algoritmer;
  • analysera prestanda hos parallella algoritmer.

Innehåll

Klassificering av parallelldatorer: olika typer av minnesorganisation, processorer, nätverk och programkontroll. Olika former av parallellism. MPI-programmering (Message Passing Interface) och datapartitionering. Parallellisering av grundläggande algoritmer i numerisk linjär algebra och beräkningsvetenskap: matris-vektor-multiplikation, matris-matris-multiplikation, FFT (snabba Fouriertransformen), N-kroppssimulering, grafalgoritmer.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter och projektuppgifter.

Examination

Inlämnings- och projektuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej räknas i examen tillsammans med 1TD480 Programmering av parallelldatorer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin