Högprestandaprogrammering

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD062

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD062
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 30 hp matematik och en fortsättningskurs i programmering. Introduktion till beräkningsvetenskap ska vara genomgången. Introduktion till Beräkningsvetenskap får bytas ut mot Beräkningsvetenskap II, Numeriska metoder och simulering 5 hp, Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp eller Beräkningsvetenskap och analys, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • översätta beräkningsalgoritmer till effektiv C-kod för moderna datorarkitekturer,
  • använda verktyg för prestandaoptimering och felsökning,
  • föreslå och implementera effektiva prestandaoptimeringar,
  • identifiera de faktorer som begränsar parallellismen i ett program eller algoritm,
  • skriftligt redovisa prestandaanalys på ett klart och tydligt sätt.

Innehåll

Programmering i C/C++ i Linux/Unix. Parallellprogrammering med OpenMP och Pthreads. Task-baserad programmering. Hjälpmedel och metoder för problemlösning, programutveckling, felsökning och prestandaanalys. Olika typer av datorarkitekturer och minnessystem. Effektiv implementering av numeriska metoder på moderna datorarkitekturer. Tillämpningar hämtade från olika vetenskapsområden.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter och projektuppgifter.

Examination

Laborationer (3 hp), inlämningsuppgifter (3 hp) och projektuppgifter (4 hp) som redovisas skriftligt och muntligt.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej räknas i examen tillsammans med någon av kurserna 1DL560 Programmering av effektiva parallella program,1TD351 Högprestandaberäkningar och programmering, 1TD480 Programmering av parallelldatorer och 1TD064 Högprestanda- och parallellberäkningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin