Ytteknik och materialval för funktion och design

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM006

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TM006
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

130 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgången Tekniska material. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara principerna för tekniskt viktiga ytbehandlings- och ytbeläggningsmetoder,
  • redogöra för de vanligaste skiktens funktion, möjligheter och begränsningar,
  • utvärdera skiktens egenskaper med de vanligaste analysmetoderna,
  • motivera val av ytbehandling och ytbeläggning passande olika produkttyper och funktionskrav,
  • genomföra ett systematiskt och rationellt materialval för ett antal givna konstruktions- och belastningssituationer.

Innehåll

Klassificering av tekniskt viktiga ytskikt, deras tillväxt, vidhäftning och egenskaper samt applikationsområden och funktioner. Kortfattade metodpresentationer: ythärdningsmetoder, laserbehandling, kemisk ytomvandling, elektrolytisk ytomvandling, jonimplantation, elektrolytisk beläggning, PVD, CVD, kemisk beläggning, termisk sprutning, varmdoppning, explosionssvetsning, m fl. Systematiserad metodik för materialval i konstruktioner där olika typer av belastningar och kravprofiler beaktas.

Undervisning

Föreläsningar och projektdiskussioner.

Examination

Skriftlig slutrapport gruppvis (2 hp), muntlig gruppvis slutpresentation av projekten, aktivt deltagande vid övriga gruppers presentationer (1 hp), samt individuellt muntligt försvar av egna gruppens slutrapport (2 hp).

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan inte ingå i examen tillsammans med 1TM663 Material i tekniska system 10 hp.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin