Statskunskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Politisk teori (Political Theory)

  • Arbetsmaterial, Statsvetenskapliga institutionenObligatorisk
  • Mill, John Stuart, Om friheten, [Ny utg.], Stockholm, Natur och kultur, 1984Obligatorisk (OBS att vi starkt rekommenderar Jan Stolpes, svenska översättning. Det går naturligtvis bra att läsa texten på originalspråk, men det är inte obligatoriskt.)
  • Nordin, Svante, Det politiska tänkandets historia, 2., [utök.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2006Obligatorisk
  • Platon, Skrifter. Bok 3: Staten, Atlantis, 2003Obligatorisk (Det går naturligtvis bra att läsa texten på originalspråk, men det är inte obligatoriskt. OBS att vi starkt rekommenderar just denna, Jan Stolpes, svenska översättning.)
  • Rousseau, Jean-Jacques, Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder, Stockholm, Natur och kultur, cop. 1994Obligatorisk (Det går naturligtvis bra att läsa texten på originalspråk, men det är inte obligatoriskt.)

Medborgare och samhälle (Citizens and Society)

Referensmaterial

Statsmaktens strukturer (State Formation)

Förvaltningspolitik

Internationell Politik (International Politics)

  • Gustavsson, Jakob; Tallberg, Jonas, Internationella relationer, 2. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2009Obligatorisk
  • ArbetsmaterialObligatorisk (och artikelmaterial.)
  • Sverige i världen, ., Malmö, Gleerups Utbildning, 2007Obligatorisk
  • Nye, Joseph S Jr.; Bynander, Fredrik, Att förstå internationella konflikter, Prentice Hall, 2011Obligatorisk (ISBN-10: 0273737759 ISBN-13: 9780273737759)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin