Finita elementmetoder II

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TD254

Huvudgrupp 1

  • Larson, M.G.; Bengzon, F., The Finite Element method: Theory, Implementation, and Practise, Springer Verlag, 2012Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin