Musikvetenskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5MU025

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudsaklig kurslitteratur

Västerländsk konstmusik

Världsmusik

Artiklar tillkommer ur tidskrifter & e-tidskrifter, bl.a. LIRA.

Musikmagasin, Ethnomusicology, Yearbook for Traditional Music, Popular Music and Society och Svensk Tidskrift för Musikforskning.

Klingande musik: Online musiktjänsten Spotify: http://www.spotify.com/en/

Fördjupningskurs i musikhistoria

Ytterligare litteratur tillkommer under kursens gång.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin