Modellering av akvatiska ekosystem

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TV446

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Kurskompendium i Modellering av akvatiska ekosystem, Institutionen för geovetenskaperObligatorisk
  • Håkanson, Lars; Peters, Robert H., Predictive limnology: methods for predictive modelling, Amsterdam, SPB Academic Publ., 1995 (Boken är rekommenderad, men inte obligatorisk.)
  • Helsel, D.R.; Hirsch, R.M., Statistical methods in water resources, Techniques of water resource investigations, United States Geological Survey, 2002, Statistical Methods in Water ResourcesObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin