Statskunskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Politisk teori (Political Theory)

Statsmaktens strukturer (State Formation)

Medborgare och samhälle (Citizens and Society)

Referensmaterial för Medborgare och Samhälle

Förvaltningspolitik

Internationell Politik (International Politics)

  • Gustavsson, Jakob; Tallberg, Jonas, Internationella relationer, 2. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2009Obligatorisk
  • Sverige i världen, ., Malmö, Gleerups Utbildning, 2007Obligatorisk
  • Nye, Joseph S Jr.; Bynander, Fredrik, Att förstå internationella konflikter, Prentice Hall, 2011Obligatorisk (ISBN-10: 0273737759 ISBN-13: 9780273737759)
  • ArbetsmaterialObligatorisk (och artikelmaterial.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin